Insight Quest erbjuder Insight Wheel™ - en unik metod för research baserad på fria associationer

Kvantifiera öppna svar och associationer
Tracking med ändringar över tiden
Mäter det som är relevant för dina intressenter

Fokus

Insiktshjulet™ kan användas för alla typer av undersökningar men med fokus på några speciella områden.
Varumärke

Kartlägger synen på varumärket (företag, produkt, etc.) i en, flera eller alla målgrupper och ger ovärderlig insikt avseende byggandet av varumärket.

Marknad

Kartlägger de viktigaste framgångsnycklarna för en specifik marknad. Kartlägger och rangordnar de viktigaste konkurrenterna utifrån hur ni definierar er marknad.

Kund

Förstå vad som påverkar dina kunder och kartlägg hur du ska leva upp till deras önskemål.

Medarbetare

Kartlägger medarbetarnas drivkrafter. Resultatet skapar en bra grund för att utveckla ditt företags kultur.

 • Riskanalys
 • Brand Governance
 • Brand Equity
 • Positioning
 • Culture & Values

Ett starkt varumärke består av en positiv uppsättning associationer vilka tillsammans skapar en unik bild som är enkel att beskriva och förstå, intressant att jobba för och attraktiv att köpa och äga.

Metod

Mäter det som är relevant för dina intressenter utan förutfattad hypotes
Intressenterna berättar

Den största utmaningen vid traditionella undersökningar är att besluta vilka frågor som ska ställas. De som ställer frågorna måste ha en bra känsla för vilken typ av svar som kan förväntas. Självklart finns då en risk att fel frågor ställs och att svaren bara ger information utifrån vad som redan är känt. Insight Quest låter istället responenten besluta vilka frågor som är relevanta.

Insight Quests metod kombinerar det bästa av två världar – fokusgruppens personliga åsikter med kvantitativa undersökningars mätbarhet.

Tack vare att respondenten själv skapar innehållet i undersökningen blir den avsevärt mer relevant. Den speglar på ett tydligare och mer korrekt vis varje enskild individs åsikt och spontana uppfattning om ett specifikt ämne, företeelse, produkt eller företag.

Features

Ett undersökningsramverk
Insight Wheel™

Unik undersökningsmodul som stödjer metoden Insight Wheel™ som fångar respondenternas associationer, attityder och emotionella värden.

Språk

Konstruera flerspråkiga enkäter så att samma enkät kan användas för alla respondenter och enkelt göra jämförelser i en global miljö.

Vi kan det grundläggande

Stödjer alla traditionella frågetyper, t.ex. flervalsfrågor, matriser, öppna, etc.

Kategorisera

Kvantifiera öppna svar och associationer med vår kategoriseringsmodul.

Rapportering

Generera and editera onlinerapporter till olika intressenter och exportera dem till Excel och Powerpoint.

Åskådliggör resultatet

Unika rapporter som inkluderar Mind maps, ordmoln och gadgets för skrivbordet, för att utnyttja de fördelar som undersökningsmetoden ger.

Om Företaget

Vi utformar och utvecklar ett undersökningsramverk med the Insight Wheel™.
Utvecklar ett Ramverk för Research sedan 2006. Med Passion.

Insight Quest utformar och konstruerar ett undersökningsramverk som sätter intressenterna i centrum.
Ramverket ger dig möjlighet att att konstruera flerspråkiga enkäter så att samma enkät kan användas för alla respondenter och enkelt göra jämförelser i en global miljö.

Vi stödjer alla traditionella frågetyper, t.ex. flervalsfrågor, matriser, öppna frågor, etc., såväl som vår unika undersökningsmodul som stödjer metoden Insiktshjulet™. Insiktshjulet™ fångar respondenternas associationer, attityder och emotionella värderingar.

För att utnyttja de fördelar som undersökningsmetoden ger kan du generera och editera onlinerapporter, inklusive Mind maps, ordmoln och gadgets för skrivbordet, till olika intressentgrupper.

 • Ben Shalit

  Det ursprungliga HJULET konstruerades och utvecklades av Dr. Ben Shalit, tidigare chefspsykolog i den israeliska försvarsmakten, och forskare vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA).

 • Utvecklat från ett personlighetstest

  Hjulet användes ursprungligen som ett personlighetstest och är dokumenterat i en doktorsavhandling.

+150

Kunder

+500

Slutförda projekt

+500 000

Respondenter

+3 000 000

Associationer

Teamet

Vi har mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Jan Endre
Founder
Anders Ekelöw
Founder

Kontakta oss

Några frågor? Skicka ett meddelande. Vi återkommer så fort som möjligt.